Фармацевтска Комора
на Македонија

Фармацевтска Комора на Македонија

На 3.12.2015 година Претседателот на Фармацевтската комора на Македонија и  Директорите ...

Избрани членови на органите на Фармацевтската комора на Македонија 2016 – 2020   ...


И З В Е Ш Т А Ј За спроведените избори за органи на фармацевтската комора на Македонија ...

Македонско фармацевтско друштво Шести конгрес на фармација на Република Македонија ...


Список на избирачи по градови: Берово Битола Богданци Дебар Делчево Демир Хисар Гевгелија ...

Место и време на одржување на изборите   Изборна единица 1 Слаткарница Зафир, Куманово, ...


Изборни листи за членови на органите на Комората Изборна единица 1 - ...

ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА КОМОРАТА 2016 – 2020 Со одлука на Претседателот на Собранието на ...


Известување за обуки за усогласување со Законот за заштита на личните податоци 2 ...

Забелешките на Избирачкиот список се внесени во текстот на списокот. Доколку има ...


Известување за обуки за усогласување со Законот за заштита на личните податоци ...

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА А Н К Е Т А Со последните измени на Законот за ...


VI-ти Комгрес на Бугарското научно друштво по фармација со меѓународно учество 13-16 ...

Известување за обуки за усогласување со Законот за заштита на личните податоци ...


Симпозиум на магистрите по фармација на Тузланскиот кантон со меѓународно учество на ...

Датум на одржување: 15.12.2015  од 13 до 15 часот Порта Македонија Скопје Контакт: Марјан ...


Конференција за Нови достигнувања и идни перспективи во медицинските и биомедицинските  ...

Веќе подолго време сме сведоци на загрозување на безбедноста на животот на  здравствените ...


До ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РМ   Почитувани, Клиничките и Болничките фармацевти вработени ...

Почитувани, Ве известуваме дека поради обука на стручната служба, Комората нема да работи ...


Професионално списание издадено од Фармацевтската Комора на Македонија. Јуни 2015. ...

Професионално списание издадено од Фармацевтската Комора на Македонија. Декември 2014. ...


Меѓународни Медис-ови  награди за медицински достигнувања 2015.   Дали сте стручно лице ...

Извештајот за работата на Фармацевтската комора на Република Македoнија за 2014 година ...


Се молат членовите на Фармацевтската комора на Македонија што не добиваат e-mail да ги ...

Предлогот можете да го преземете тука.


Повеќе информации за конгресот можете да добиете на овој линк.

за спроведување на пробната работа и полагањето на стручниот испит за дипломирани ...


Известување за јавност MEDIS CHALLENGE – меѓународен конкурс – покана за учество   ...

  Considering the increasingly important role of pharmacoeconomics and pharmacoeconomic ...


На покана на Фармацевтската Комора на Србија претседателката на Фармацевтска комора на ...

Sarajevo, 25.06.2014. godine. Broj: 001-D-820/14   SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE   PREDMET: ...


Организатор: Форум на лекарските асоцијации на југоисточна Европа (South East European ...

Известување,   Почитувани,   Ве известуваме дека обуката за усогласување со Законот за ...


Соопштение Советот за јавни набавки  врши запишување на стручни лица во Регистарот на ...


    Врз основа на член 10 став 3 од  Правилникот за организацијата и постапката за ...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Почитувани, На ...


VI KONGRES FARMACEUTA SRBIJE sa meñunarodnim učešćem Tema Kongresa: Farmacija u službi ...

Dear colleagues, We are pleased to inform you that the Pharmacoeconomics Section of the ...KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 Sarajevo Tel./Fax: ...

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 ...


Почитувани,   Во врска со проектот - Подобра комуникација со глувонеми пациенти во ...

Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија До: ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ...


Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија Предмет: Информација Почитувани, Во ...

1. Дали од 01.07.2013г.е-рецепт и е-упат не треба да се печати и во хартиена форма? ...Во врска со обновувањето на дозволите за работа на ПЗУ – Аптеки, Ве известуваме за ...