Фармацевтска Комора
на Македонија

Фармацевтска Комора на Македонија

Извештајот за работата на Фармацевтската комора на Република Македoнија за 2014 година ...

Се молат членовите на Фармацевтската комора на Македонија што не добиваат e-mail да ги ...


Предлогот можете да го преземете тука.

Повеќе информации за конгресот можете да добиете на овој линк.


за спроведување на пробната работа и полагањето на стручниот испит за дипломирани ...

Известување за јавност MEDIS CHALLENGE – меѓународен конкурс – покана за учество   ...


  Considering the increasingly important role of pharmacoeconomics and pharmacoeconomic ...

На покана на Фармацевтската Комора на Србија претседателката на Фармацевтска комора на ...


Sarajevo, 25.06.2014. godine. Broj: 001-D-820/14   SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE   PREDMET: ...

Организатор: Форум на лекарските асоцијации на југоисточна Европа (South East European ...


Известување,   Почитувани,   Ве известуваме дека обуката за усогласување со Законот за ...


Соопштение Советот за јавни набавки  врши запишување на стручни лица во Регистарот на ...

    Врз основа на член 10 став 3 од  Правилникот за организацијата и постапката за ...


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Почитувани, На ...

VI KONGRES FARMACEUTA SRBIJE sa meñunarodnim učešćem Tema Kongresa: Farmacija u službi ...Почитувани, Ве известуваме дека Семинарот "ОНКОЛОШКА ФАРМАЦИЈА", кој ќе се одржи на 25 ...

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 Sarajevo Tel./Fax: ...


KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 ...

Почитувани,   Во врска со проектот - Подобра комуникација со глувонеми пациенти во ...


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ( Сл. ...

Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија До: ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ...


Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија Предмет: Информација Почитувани, Во ...

1. Дали од 01.07.2013г.е-рецепт и е-упат не треба да се печати и во хартиена форма? ...Во врска со обновувањето на дозволите за работа на ПЗУ – Аптеки, Ве известуваме за ...