Фармацевтска Комора
на Македонија

Фармацевтска Комора на Македонија

    Врз основа на член 10 став 3 од  Правилникот за организацијата и постапката за ...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Почитувани, На ...


VI KONGRES FARMACEUTA SRBIJE sa meñunarodnim učešćem Tema Kongresa: Farmacija u službi ...

Dear colleagues, We are pleased to inform you that the Pharmacoeconomics Section of the ...KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 Sarajevo Tel./Fax: ...

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO Tešanjska 24 A/14   71 000 ...


Почитувани,   Во врска со проектот - Подобра комуникација со глувонеми пациенти во ...

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ( Сл. ...


Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија До: ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ...

Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија Предмет: Информација Почитувани, Во ...Во врска со обновувањето на дозволите за работа на ПЗУ – Аптеки, Ве известуваме за ...